Földtörténeti időskála (Kronológia) 

Földtörténeti időskála (Kronológia)

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldt%C3%B6rt%C3%A9neti_id%C5%91sk%C3%A1la

Földtörténethttps://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:F%C3%B6ldt%C3%B6rt%C3%A9net

A bioszféra evolúciója

https://tamop412a.ttk.pte.hu/files/biologia5/Evolucio/12/chunks/index.html

Mezozoikum (Triász, Jura, Kréta) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum

Triász - https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sz

Jura (időszak) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Jura_(id%C5%91szak)

Kréta (időszak) https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta_(id%C5%91szak)

Albai (Az albai a geológiai időskálán a kora kréta kor legkésőbbi korszaka) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Albai

Kainozoikum - https://hu.wikipedia.org/wiki/Kainozoikum

Paleogén - https://hu.wikipedia.org/wiki/Paleog%C3%A9n

Paleocén -https://hu.wikipedia.org/wiki/Paleoc%C3%A9n

Eocén -https://hu.wikipedia.org/wiki/Eoc%C3%A9n

Oligocén - https://hu.wikipedia.org/wiki/Oligoc%C3%A9n

Miocén https://hu.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A9n

Neogén - https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%A9n